Summer of Code 2006 (pl)

From XMPP WIKI
Jump to navigation Jump to search

Spośród projektów zgłoszonych do Summer of Code wybrane zostały te związane z Jabberem. Mamy około 100 aplikacji toteż trudno było wybierać spośród nich. Zaakceptowane projekty zostały wyszczególnione poniżej.

Kilka związanych z Jabberem projektów dla innych zespołów:

Możesz również obejrzeć Summer of Code 2006 Project Ideas [en].

Template:LangPL