Dutch translation of history.html on xmpp.org

From XMPP WIKI
Jump to: navigation, search

De geschiedenis van XMPP

Laatst bijgewerkt: 15/07/2005

"Extensible Messaging and Presence Protocol" (XMPP) is de door de IETF geformaliseerde versie van de basisprotocollen om XML te streamen. De http://www.jabber.org gemeenschap ontwikkelde ze vanaf 1999. Deze pagina bevat een kort chronologisch overzicht van alle Jabber/XMPP-technologieën in relatie tot de standaardisatieprocedure van de IETF.

1999

In januari 1999 presenteerde Jeremie Miller Jabber, een open technologie voor instant messaging en presence (zien welke contactpersonen online zijn). Tijdens datzelfde jaar ontwikkelde de Jabber-gemeenschap op volle snelheid aan een open-source server (jabberd), verschillende open-source clients en een reeks open-source softwarebibliotheken. Naast open protocollen om XML realtime te streamen schreef hij ook uitbreidingen voor basisfuncties van instant messaging en presence. Diezelfde basisprotocollen werden (met talrijke verbeteringen en uitbreidingen) sinds 1999 in gebruik genomen.

In augustus 1999 legde Jeremie Miller een statement voor met daarin de plechtige belofte van de Jabber-gemeenschap om de standaardisatieprocedure van de IETF te ondersteunen. Deze statement kwam overeen met de missie van het Jabber-project: het aanmoedigen en ondersteunen van open standaarden en interoperabiliteit op het vlak van instant messaging en presence.

2000

In februari 2000 publiceerde de IETF de resultaten van de inspanningen van de werkgroep "Instant Messaging and Presence Protocol" (IMPP): een model voor systemen gebaseerd op instant messaging en presence RFC 2778 en een set vereisten voor zulke systemen RFC 2779. Niettemin produceerde de werkgroep IMPP geen enkel protocol wegens gebrek aan consensus en verschoof ze het werk naar andere werkgroepen die de vereiste protocollen uit RFC 2779 eventueel zouden kunnen ontwikkelen.

In mei 2000 werd versie 1.0 van de Jabber-server jabberd uitgebracht en werden de basisprotocollen van Jabber gestabiliseerd (het streamen van XML, het versturen van berichten, presence, contactpersonenlijsten,...).

In juni 2000 legden Jeremie en andere leden van het project Jabber een Internet-Draft met de basisprotocollen van Jabber tekst | HTML voor aan de werkgroep "Instant Messaging and Presence Protocol" IMPP. Spijtig genoeg was de Jabber-gemeenschap toen nog niet zo goed georganiseerd en was ze ook niet zo sterk gericht op de ontwikkeling van protocollen. Daardoor verstreek de termijn van deze eerste Internet-Draft zonder door de Jabber-gemeenschap opgevolgd te worden en zonder een goede samenwerking van de Jabber-gemeenschap met de werkgroep IMPP.

In oktober 2000 werd versie 1.2 van de Jabber-server jabberd uitgebracht en werd het "server dialback"-protocol geïntroduceerd om "address spoofing" te voorkomen op het groeiende netwerk van Jabber-servers.

2001

In augustus 2001 werd de Jabber Software Foundation (JSF) opgericht. Zijn taak is de coördinatie verzorgen tussen het groeiende aantal open-source projecten en bedrijven die Jabber/XMPP-technologieën bouwen of gebruiken. Het voornaamste mandaat van de JSF is het beheer van de op XML gebaseerde protocollen die gebruikt worden binnen de Jabber-gemeenschap. Dit gebeurt door het documenteren van bestaande protocollen en door het ontwikkelen van protocoluitbreidingen via een procedure voor open standaarden (lees JEP-0001 )

2002

Rond de jaarwisseling van 2001 naar 2002 beslisten vooraanstaande leden van de Jabber-gemeenschap om opnieuw een kans te wagen bij de IETF met de basisprotocollen van Jabber. Deze keer was het de Jabber Software Foundation die een officieel voorstel indiende. Dit gebeurde in februari 2002 in de vorm van een informationele Internet-Draft ( tekst | HTML ). Volgend op het enthousiasme rond dit voorstel, werd beslist om de aanmaak van een werkgroep bij de IETF onder de neutrale naam "Extensible Messaging and Presence Protocol" (XMPP) te bestuderen. De taak van deze werkgroep zou dan het formaliseren van de Jabber-protocollen worden. Door deze beslissing werden op 21/06/2002 drie met elkaar in verband staande Internet-Drafts openbaar gemaakt.

Op 15/07/2002, tijdens de 54ste bijeenkomst van de IETF in de Japanse stad Yokohama, vond er zich een "Birds of a Feather"-sessie (BOF) voor XMPP plaats. In een sfeer van algemene positieve reacties (zie notulen ) werd beslist om werkgroepstatuten in te dienen bij de IESG.

Op 31/10/2002 werd de werkgroep XMPP goedgekeurd. Op 03/11/2002 werden bijgewerkte Internet-Drafts ingediend voor "XMPP Core" en "XMPP IM". Op 19/11/2002, tijdens IETF 55, werd de eerste vergadering gehouden van de werkgroep XMPP. Op die vergadering werden presentaties verzorgd door Jeremie Miller, Joe Hildebrand en Peter Saint-Andre.

2003

In 2003 voltooide de werkgroep XMPP haar werk aan de formalisering van de basisprotocollen van Jabber. Het doel was om ze volledig in harmonie te brengen met de vereisten uit RFC 2779. Er werden bijeenkomsten georganiseerd op 17/03/2003 (zie presentaties ) tijdens IETF 56 en op 18/07/2003 tijdens IETF 57 (met één presentatie ).

De revisies die werden gemaakt aan de basisprotocollen hadden hoofdzakelijk te maken met krachtigere beveiliging en betere internationalisatie. Op het vlak van beveiliging specificeert het document "XMPP Core":

  • Het gebruik van "Simple Authentication and Security Layer" ( RFC 2222 ) voor authenticatie (zoals vroeger al werd voorgesteld in JEP-0034 ) in plaats van het oude protocol dat "hashed" wachtwoorden gebruikte (zoals gedefinieerd in JEP-0078 ).
  • Het gebruik van "Transport Layer Security" ( RFC 2246 ) voor kanaalversleuteling (zoals vroeger al werd voorgesteld in JEP-0035 ) in plaats van de oudere methode die gebruik maakte van SSL op verschillende poorten.

(Daarnaast definieerde de werkgroep XMPP een op CPIM gebaseerd protocol voor volledige versleuteling als een uitbreiding voor XMPP.)

Op het vlak van internationalisatie specificeert het document "XMPP Core", stringprep-profielen ( RFC 3454 ) voor XMPP-adressen (ook gekend onder de naam JID's). In het bijzonder, gebruikt XMPP "Internationalized Domain Names" ( RFC 3490 ) voor het domeinbeschrijvende gedeelte van een JID en voor de resterende delen van een JID worden de voor XMPP specifieke nodeprep- en recourceprep-profielen gebruikt. Daarbij specificeert het document "XMPP Core" het gebruik van het attribuut 'xml:lang' voor degelijke lokalisatie van communicatie via XMPP (zoals vroeger al werd voorgesteld in JEP-0026 ).

Op het vlak van privacy werd een protocoluitbreiding voor blokkeer- en toestaanlijsten (gebaseerd op het vroegere voorstel in JEP-0016 ) toegevoegd aan de specificatie "XMPP IM".

Ten slotte beschreef de werkgroep XMPP hoe XMPP in verband gebracht kan worden met "Common Profile for Instant Messaging" ( RFC 3860 ) en met "Common Profile for Presence" ( RFC 3859 ). Deze laatste twee documenten werden geschreven door de werkgroep IMPP voor interoperabiliteit tussen gateways.

2004

Op respectievelijk 29/01/2004 en 05/02/2004 keurde de IESG de specificaties "XMPP Core" en "XMPP IM" goed als "Proposed Standards". De specificatie "XMPP-CPIM Mapping" werd goedgekeurd op 19/05/2004 en de specificatie "XMPP-E2E" op 26/07/2004.

In oktober 2004 werden deze documenten gepubliceerd als onderstaande RFC's:

In relatie tot de publicatie van de RFC's voor XMPP, kondigde de IETF het einde aan van de werkgroep XMPP. Toch blijft de mailinglijst van deze werkgroep nog in leven en zal de ontwikkeling van nieuwe uitbreidingen voor XMPP in de toekomst gebeuren via de procedure voor JEP's van de Jabber Software Foundation.

http://xmpp.org