Difference between revisions of "Woordenlijst"

From XMPP WIKI
Jump to navigation Jump to search
m
 
(No difference)

Latest revision as of 02:21, 17 December 2020

 • XMPP server -- XMPP-server
 • XMPP client -- XMPP-client
 • MOTD -- bericht van de dag (MOTD)
 • message -- bericht
 • XMPP server -- XMPP-server
 • XMPP client -- XMPP-client
 • avatar -- avatar
 • to send -- verzenden
 • to connect -- verbinden
 • encryption -- versleuteling
 • to encrypt -- versleutelen
 • resource -- bron
 • history -- geschiedenis
 • emoticon -- emoticon
 • headline(s) -- kop(pen)
 • to receive -- ontvangen
 • roster -- roster (contactpersonenlijst in multi-protocolclients)
 • subscription --
 • protocols -- protocollen
 • chat room(s), chatroom(s), room(s), groupchat(s), group chat(s), conference(s) -- chatruimte(s)
 • transport(s), gateway(s) -- transport(en)
 • presence -- aanwezigheid
 • online -- online
 • offline -- offline
 • contact(s) -- contactperson/contactpersonen
 • (extended) away -- (langdurig) afwezig
 • do not distrurb -- niet storen
 • not available -- langdurig afwezig
 • invisible -- onzichtbaar
 • free for chat --
 • file transfer -- bestandsoverdracht
 • pubsub, Publish-Subscribe -- Publish-Subscribe
 • service -- dienst
 • disco(very) --
 • JID, Jabber ID -- Jabber ID
 • to subscribe -- abonneren of autoriseren???
 • chat -- chat
 • whiteboard -- whiteboard
 • User Info(rmation), Contact Info(rmation),... -- Info over contactpersoon
 • topic, subject -- onderwerp
 • to kick -- kicken
 • to ban -- bannen
 • nick(name) -- bijnaam
 • to invite -- uitnodigen
 • moderator -- moderatorsrechten
 • admin rights/permissions -- beheerder(srechten)
 • participant -- deelnemer
 • to log in -- aanmelden
 • to log out -- afmelden
 • to destroy -- vernietigen
 • grant voice -- medezeggenschap verlenen
 • grant member -- lidmaatschap verlenen
 • grant moderator --
 • grant admin --
 • grant owner --
 • to revoke -- intrekken
 • add status/presence message -- boodschap toevoegen
 • priority -- prioriteit
 • incoming -- inkomende
 • outgoing -- uitgaande
 • group(s) -- groep(en)
 • annotation -- aantekening
 • to join (a room/conference) -- (een chatruimte) betreden